Reparacija alternatora


Ukoliko Vam se pojavi crvena lampica baterije na Vašoj konzoli, u pitanju je nedostatak struje koja je potrebna da vozilo funkcijoniše normalno. Nerijetko je upravo problem u alternatoru (punjaču), koji vrši funkciju proizvodnje struje na Vašem vozilu. Cijene novog alternatora variraju od 400 do 1000KM. Međutim reparacija alternatora obično je ekonomičniji pristup rješavanju problema. Alternator se sastoji od pojednanačnih dijelova koji su dostupni, te mnogo jeftiniji od kupovine kompletnog alternatora. Vršimo reparaciju alternatora svih modela automobila, te nas slobodno možete kontaktirati za dodatne informacije.

Reparacija anlasera ili startera

Ukoliko vozilo neće da anlasuje u 98% slučajeva problem je sa neispravnim akumulatorom ili sa samim anlaserom. Anlaser ili starter je dio automobila koji vrši funkciju startanja motora na način da koristi struju kako bi okretao radilicu dok se motor ne pokrene. Kao i alternator, anlaser je sastavljen iz dijelova koji su dostupni, te postoji mogućnost repariranja Vašeg alternatora, što je u svakom slučaju ekonomičnija varijanta. Ukoliko imate problem sa anlaserom, kontaktirajte nas.

Ostali zahvati

Ako imate probleme sa strujom na Vašem vozilu, slobodno nas kontaktirajte kako bi dogovorili termin za dijjagnostiku.